Προσοχή:
μη ικανοποιητικά
κριτήρια
προσόντων!

Λυπούμαστε,

αλλά δεν πληροίτε τα κριτήρια πιστοποίησης για αυτήν την έρευνα.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που συμφωνήσατε να συμμετάσχετε στην έρευνά μας και για το χρόνο σας.

Με θερμούς χαιρετισμούς,
Ερευνητική ομάδα SODA

Contact us

Contact info

SODA Market Research S.C.
ul. Chałubińskiego 8 3963,
00-613 Warszawa, Poland

tel: (+48) 22 100 47 80

e-mail: info@soda-imr.com