Προσοχή:
μη ικανοποιητικά
κριτήρια
προσόντων!

Λυπούμαστε,

αλλά δεν πληροίτε τα κριτήρια πιστοποίησης για αυτήν την έρευνα.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που συμφωνήσατε να συμμετάσχετε στην έρευνά μας και για το χρόνο σας.

Με θερμούς χαιρετισμούς,
Ερευνητική ομάδα SODA

Contact us

Contact information

SODA Market Research S.C.
ul. Chałubińskiego 8 3963
00-613 Warszawa, Poland

tel: (+48) 22 428 34 51

e-mail: info@soda-imr.com