Märge:
ei vasta
kvalifitseerimistingimustele!

Vabandame,

aga kahjuks Te ei kvalifitseeru selle uuringu kriteeriumite järgi küsitluses osalema.

Täname, et olite nõus uuringus osalema ja vastamisele kulunud aja eest.

Parimate soovidega,
SODA uuringute meeskond

Contact us

Contact info

SODA Market Research S.C.
ul. Chałubińskiego 8 3963,
00-613 Warszawa, Poland

tel: (+48) 22 100 47 80

e-mail: info@soda-imr.com