Προσοχή:
υπέρβαση του
ορίου των
συμμετεχόντων!

Λυπούμαστε,

αλλά το επιτρεπόμενο όριο των συμμετεχόντων στην έρευνα έχει ξεπεραστεί και ο αριθμός συμμετεχόντων που χρειάζονται έχει ολοκληρωθεί.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που συμφωνήσατε να συμμετάσχετε στην έρευνά μας και για το χρόνο σας.

Με θερμούς χαιρετισμούς,
Ερευνητική ομάδα SODA

Contact us

Contact information

SODA Market Research S.C.
ul. Chałubińskiego 8 3963
00-613 Warszawa, Poland

tel: (+48) 22 428 34 51

e-mail: info@soda-imr.com