Prieskum je
úspešne
ukončený!

Ďakujeme Vám
za účasť na prieskume.

Za Vašu ochotu a čas Vám bude poskytnutá odmena na základe vopred dohodnutých podmienok.

S pozdravom,
SODA výskumný tím

Contact us

Contact information

SODA Market Research S.C.
ul. Chałubińskiego 8 3963
00-613 Warszawa, Poland

tel: (+48) 22 428 34 51

e-mail: info@soda-imr.com