Анкетата е
успешно
завршена!

Ви Благодарамe
што учествувавте во истражувањето.

За вашето одвоено време ќе добиете награда во согласност со претходно договорените услови.

Со почит,
Истраживачкиот тим на СОДА

Contact us

Contact info

SODA Market Research S.C.
ul. Chałubińskiego 8 3963,
00-613 Warszawa, Poland

tel: (+48) 22 100 47 80

e-mail: info@soda-imr.com