Анкетата е
успешно
завршена!

Ви Благодарамe
што учествувавте во истражувањето.

За вашето одвоено време ќе добиете награда во согласност со претходно договорените услови.

Со почит,
Истраживачкиот тим на СОДА

Contact us

Contact information

SODA Market Research S.C.
ul. Chałubińskiego 8 3963
00-613 Warszawa, Poland

tel: (+48) 22 428 34 51

e-mail: info@soda-imr.com