Badania ilościowe

Kiedy mierzycie się Państwo z problemem biznesowym wymagającym szerszej perspektywy dla uzyskania odpowiedzi, badanie ilościowe może dostarczyć Wam precyzyjnego opisu populacji Państwa klientów: ich opinii, oczekiwań, zachowań i innych mierzalnych faktów, które my przekujemy w użyteczne rekomendacje dla Państwa biznesu.

Nasza oferta obejmuje następujące ilościowe techniki badawcze:

 • Wywiady online (CAWI):
  • badania wykorzystujące panele internetowe
  • badania wykorzystujące rekrutację telefoniczną, pre-rekrutację i regularne przypomnienia telefoniczne
 • Wywiady bezpośrednie z wykorzystanie kwestionariuszy papierowych (PAPI) lub przy użyciu komputerów (CAPI):
  • ankiety uliczne
  • wywiady w sklepach
  • wywiady w domach
  • testy produktów i konceptów
 • Wywiady telefoniczne CATI
 • Mystery shopping

Dane zebrane poprzez badania ilościowe poddajemy analizie statystycznej, wykorzystując zaawansowane metody i techniki analityczne w celu dostarczenia Państwu nie tylko liczb, ale także praktycznych wniosków analitycznych.

 

Comments are closed.