Wywiady z płatnikami i lekarzami w Polsce i Czechach

Pracując z globalną agencją badawczą SODA zrealizowała jakościowe badanie na temat stwardnienia rozsianego w Polsce i Czechach. Celem badania było lepsze zrozumienie jak stwardnienie rozsiane jest leczone oraz identyfikacja czynników klinicznych i tych wynikających z polityki publicznej, wpływających na ograniczenia w dostępie pacjentów do leczenia tego schorzenia w obu krajach objetych badaniem. Przeprowadziliśmy serię wywiadów z byłymi płatnikami i doradcami publicznych płatników oraz lekarzami różnych specjalizacji doświadczonych w leczeniu, ocenie schematów leczenia, refundacji i ustanawianiu wytycznych leczenia stwardnienia rozsianego.

Comments are closed.