Zasoby

W SODA posiadamy oraz mamy dostęp do sprawdzonych w praktyce zasobów do realizacji badań, które pozwalają nam skutecznie przeprowadzać dużej skali projekty ilościowe i jakościowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i globalnie. Zaliczają się do nich:

  • Jakościowi moderatorzy doświadczeni w badaniach konsumenckich i business-to-business w różnych sektorach rynkowych
  • Ogólnokrajowe sieci ankieterów we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  • Studia we wszystkich głównych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  • Doświadczeni rekruterzy zdolni zrekrutować każdego rodzaju respondentów do badań konsumenckich i B2B
  • Sale badań do testów w głównych miastach Europy Środkowo-Wschodniej
  • Sale do wywiadów grupowych (fokusów) wyposażone w transmisję wideo w głównych miastach Europy Środkowo-Wschodniej
  • Tłumaczy pisemnych i symultanicznych wyspecjalizowanych w badaniach rynku we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  • Najwyższej jakości panele konsumenckie, internetowe platformy do badań jakościowych i ilościowych oraz oprogramowanie analityczne

Nasze kompetencje i dostęp do pełnego zestawu narzędzi i zasobów badawczych pozwala nam realizować złożone jakościowe i ilościowe badania z wieloma różnymi targetami konsumenckimi, biznesowymi i eksperckimi w szerokiej gamie sektorów rynkowych, takich jak służba zdrowia i rynek farmaceutyczny, handel, FMCG, dobra trwałe, ICT, rynek motoryzacyjny, usługi finansowe, budownictwo, rynek chemiczny, przemysł ciężki i wiele innych.

W przypadku każdego projektu badawczego elastycznie, ale z pełną troską, dobieramy najbardziej odpowiednie zasoby w celu zapewnienia płynnej i efektywnej realizacji procesu badawczego oraz dostarczenia najwyższej jakości wyników.

 

Comments are closed.