Business to Business

Zbudowanie i utrzymanie relacji z klientami biznesowymi wymaga głębszego zrozumienia ich potrzeb i preferencji, a osiągnięci pozycji partnera biznesowego jeszcze bardziej gruntownej startegii. WIemy jak Wam pomóc osiągnąć Was cel biznesowy w relacji z Waszymi klientami biznesowymi poprzez badanie wybranych poniższych aspektów relacji business-to-business:

 • Preferencje i proces podejmowania decyzji klientów
 • Kryteria zakupowe i popyt pochodny
 • Ewaluacja przed i posprzedażowej obsługi klientów
 • Satysfakcja i lojalność klientów
 • Ewaluacja strategii komunikacji markletingowej i sprzedażowej
 • Identyfikacja i segmentacja bazy dostawców i klientów

Nasze doświadczenie w jakościowych i ilościowych badaniach business-to business (B2B) obejmuje projekty badawcze zrealizowane w następujących sektorach:

 • Budownictwo
 • Tele-informatyczny
 • Motoryzacyjny
 • Handel detaliczny
 • FMCG
 • Dobra trwałe
 • Chemikalia
 • Zaawansowane technologie
 • Przemysł ciężki

W dziedzinie badań business-to-business pracujemy nad różnego rodzaju złożonymi zagadnieniami biznesowymi i technicznymi. Realizujemy projekty badawcze z takimi grupami docelowymi jak główni gracze rynkowi, specjaliści wysokiego i średniego szczebla oraz wysoko wykwalifikowani eksperci. W każdym przypadku prace nad Waszym problemem decyzyjnym rozpoczynamy od jego wspólnej definicji i zrozumienia technicznych aspektów Waszego produktu lub usługi, by w konsekwencji zaprojektować badanie prowadzące do najwyższej jakości wyników łatwo przekładalnych na konkretne działania.

 

Comments are closed.