Blog

Wgląd w rynek sprzętu USG

Pracując z francuską agencją badań rynku przeprowadziliśmy ilościowe badanie, którego celem było uzyskanie zrozumienia rynku sprzętu USG w Polsce. Zrealizowaliśmy 136 wywiadów z lekarzami różnych specjalizacji precyzyjnie dobranych do próby badawczej na podstawie zróżnicowanych kryteriów (takich jak m in. wielkość szpitala lub kliniki, publiczne lub prywatne ubezpieczenie i własność, rozkład geograficzny i inne) dla zapewnienia najlepszej możliwej reprezentatywności.

Mystery shopping w aptekach

Czwarty rok z kolei SODA sprawdza obecność i rekomendacje farmaceutów dotyczące produktów kategorii OTC w polskich aptekach. Pracując wspólnie z zagraniczną agencją mystery shoppingową przeprowadziliśmy kolejne 3 fale mystery shoppingu dla globalnej firmy farmaceutycznej. W każdej z fal badania nasi tajemniczy klienci odwiedzili ponad 400 aptek w całym kraju i zweryfikowali pozycję produktów klienta względem produktów konkurencyjnych w drodze obserwacji ekspozycji i interakcji z farmaceutami.

Badanie schematów leczenia i stosowania wybranych leków we wskazaniach kardiologicznych

SODA w kooperacji z brytyjską agencją badawczą przeprowadziła międzynarodową ankietę na temat stosowania wybranych leków w leczeniu i prewencji nawracającej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), obejmującej zarówno zakrzepicę żył głębokich (ZŻG), jak i zatorowość płucną (ZP). Do udzielenia odpowiedzi w ankiecie zaprosiliśmy 800 lekarzy ogólnych, internistów i kardiologów z 7 krajów – Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Słowenii i Chorwacji. Nasi respondenci zrekrutowani zostali do wypełnienia 30 minutowego kwestionariusza internetowego. Jako rezultat nasz Klient otrzymał dane precyzyjnie obrazujące schematy leczenia badanych wskazań w każdym z objętych badaniem krajów.

Wywiady z płatnikami i lekarzami w Polsce i Czechach

Pracując z globalną agencją badawczą SODA zrealizowała jakościowe badanie na temat stwardnienia rozsianego w Polsce i Czechach. Celem badania było lepsze zrozumienie jak stwardnienie rozsiane jest leczone oraz identyfikacja czynników klinicznych i tych wynikających z polityki publicznej, wpływających na ograniczenia w dostępie pacjentów do leczenia tego schorzenia w obu krajach objetych badaniem. Przeprowadziliśmy serię wywiadów z byłymi płatnikami i doradcami publicznych płatników oraz lekarzami różnych specjalizacji doświadczonych w leczeniu, ocenie schematów leczenia, refundacji i ustanawianiu wytycznych leczenia stwardnienia rozsianego.

Ewaluacja komunikacji nowego glukometra – forum internetowe z lekarzami i pacjentami

Pracując z amerykańską agencją badawczą przeprowadziliśmy forum internetowe z diabetologami i pacjentami chorymi na cukrzycę w Polsce i Rosji. W każdym z krajów przeprowadziliśmy wywiady z 5 lekarzami i 15 pacjentami, podzielonymi na 3 segmenty: chorzy na cukrzycę typu 1, chorzy na cukrzycę typu 2 przyjmujący insulinę, chorzy na cukrzycę typu 2 przyjmujący leki doustne. Forum internetowe trwało 3 dni, a klient jako rezultat otrzymał wyczerpujący raport prezentujący wnioski z badania.