Badanie schematów leczenia i stosowania wybranych leków we wskazaniach kardiologicznych

SODA w kooperacji z brytyjską agencją badawczą przeprowadziła międzynarodową ankietę na temat stosowania wybranych leków w leczeniu i prewencji nawracającej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), obejmującej zarówno zakrzepicę żył głębokich (ZŻG), jak i zatorowość płucną (ZP). Do udzielenia odpowiedzi w ankiecie zaprosiliśmy 800 lekarzy ogólnych, internistów i kardiologów z 7 krajów – Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Słowenii i Chorwacji. Nasi respondenci zrekrutowani zostali do wypełnienia 30 minutowego kwestionariusza internetowego. Jako rezultat nasz Klient otrzymał dane precyzyjnie obrazujące schematy leczenia badanych wskazań w każdym z objętych badaniem krajów.

Comments are closed.