Badanie etnograficzne na temat zdrowia i dobrego samopoczucia

W kooperacji z brytyjską agencją badawczą SODA zrealizowała jakościowe badanie eksplorujące kategorię zdrowia i dobrego samopoczucia. Dwa główne cele badania to:
- sprawdzenie pięciu platform zidentyfikowanych przez klienta w 2011 (czy jeszcze istnieją? jak, jeśli w ogóle, ewoluowały? czy pojawiły się jakieś nowe platformy?)
- zrozumienie języka konsumetów używanego do opisu i potrzeb/motywacji zdrowotnych i w konsekwencji zrozumienie tych platform.
W celu zebrania wymaganych informacji przeprowadziliśmy 12 wywiadów w domach respondentów, połączone z obserwacją ich lodówek, szafek kuchennych i zielników. Przed wywiadami respondenci poproszeni byli o wykonanie zadania. Każdy uczestnik wykonał kolaż prezentujący ich skojarzenia i postrzeganie zdrowia i dobrego samopoczucia, a ich prace były dyskutowane podczas wywiadów.
Ze wszystkich wywiadów etnograficznych przygotowane zostały nagrania wideo z anglojęzycznym dubbingiem, tak aby klient mógł wykorzystać nagrania do dalszej analizy.

Comments are closed.